Anpassad gymnasieskola

Anpassade gymnasieskolan är anpassad för dig som inte når gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsvariation. Som elev har du rätt att få utvecklas i skolan, utifrån dina förutsättningar och behov.

Vi har två nationella program och ett individuellt program och dessa är fyraåriga.

Kunskaper för framtiden

Vårt mål är att du under din tid i skolan ska lära dig det du behöver för framtiden.

Vipan är en yrkesskola med många olika utbildningar. Det gör att du kan få ta del av olika lärares kunskaper i yrkesämnen.

Går du ett nationellt program kan du läsa en kombination av kurser från gymnasieskolan eller ämnesområden från anpassade gymnasieskolans individuella program.

På det individuella programmet läser du utifrån sex ämnesområden och har möjlighet att kombinera detta med ämnen från nationella programmen.

Gymnasiesärskolan byter namn till anpassade gymnasieskolan 2 juli, 2023.

Efter avslutade studier erhåller eleverna ett bevis från utbildningen som beskriver deras val, kunskaper och erfarenheter.

Nationella program (Gys NP)

Är du intresserad av att arbeta med till exempel service, mat, café, lokalvård, lagerarbete eller butiksarbete då kan du välja något av följande program.

Administration, handel och varuhantering

Programmet ger dig grundläggande kunskaper och erfarenheter inom programmets yrkesområden. Du får lära dig om försäljning, inköp och varuflöden. Du får lära dig administrativt arbete. Du får också lära dig hur man arbetar serviceinriktat och att kommunicera och samverka med kunder.

Hotell, restaurang och bageri

Programmet ger dig grundläggande kunskaper och erfarenheter inom programmets yrkesområden. Du blir förberedd för att kunna arbeta med t.ex. bageri- och konditorivaror, livsmedelshygien, dukning, café, lunchservering och lokalvård. Du får också lära dig hur man arbetar serviceinriktat och att kunna kommunicera och samverka med kunder.

APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Alla elever på anpassade gymnasieskolans nationella program ska genomföra delar av utbildningen på en arbetsplats. Minst 22 veckor av utbildningstiden är förlagd på en APL-plats.

Individuella programmet (Gys IP)

Utbildning på vårt individuella program erbjuds elever som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program.

På individuella programmet anpassar vi innehållet efter dina tidigare kunskaper, förutsättningar, behov och intressen. Här ingår sex ämnesområden: Estetisk verksamhet, Hem- och konsumentkunskap, Idrott och hälsa, Natur och miljö, Individ och samhälle, Språk och kommunikation.

Du får använda dina teoretiska kunskaper och lära dig att utföra praktiska sysslor som du har nytta av i både vardagslivet och i ett framtida arbete/sysselsättning. Här finns också möjlighet för dig som klarar av det att ha praktik på en arbetsplats.

Autismverksamhet

Vi har en särskild verksamhet för dig som har extra utmaningar inom autismspektrumet.

Kontakta oss om du har frågor

Pernilla Pieplow Flodberg, biträdande rektor nationella programmen
Telefon: 046 - 359 47 71
E-post: pernilla.pieplowflodberg@lund.se

Anna Karlsson, biträdande rektor individuella programmet
Telefon: 046-359 95 52
E-post: anna.nilsson5@lund.se

Tobias Malmgren, biträdande rektor individuella programmet
Telefon: 046 - 359 80 53
E-post: tobias.malmgren@lund.se

May-Louise Sjögren, biträdande rektor individuella programmet

Telefon: 046-359 25 79

E-post: maylouise.sjogren@lund.se

Camilla Wihlborg, studie- och yrkesvägledare
Telefon: 046 - 359 79 46
E-post: camilla.wihlborg@lund.se

Matilda Haglund, kurator
Telefon: 046 - 359 71 21
E-post: matilda.haglund@lund.se