ESG controller

Wihlborgs Fastigheter - Lund

Det ledande fastighetsbolaget i Öresundsregionen Wihlborgs är ett fastighetsbolag och erbjuder lokaler för arbetsplatser till företag och organisationer i Öresundsregionen. Vi är marknadsledande i Malmö, Lund och Helsingborg och en...

LÄs mer

Wihlborgs Fastigheter - Malmö

Wihlborgs är den största kommersiella fastighetsägaren i Malmö med totalt 103 fastigheter i beståndet om 635 000 m²

LÄs mer

ESG kontroller

En ESG-kontroller har som huvudsaklig uppgift att övervaka och säkerställa att ett företag eller en organisation följer de principer och riktlinjer som rör miljömässig hållbarhet, socialt ansvarstagande och god företagsstyrning.

LÄs mer