Yrken

Kyl- och värmepumptekniker

En kyl- och värmepumptekniker arbetar med installation, service, reparation och underhåll av kylsystem, värmepumpar och liknande utrustning. read

Montör, el-och teleutrustning

En montör är en yrkesperson som är ansvarig för att montera eller sätta ihop olika delar av en produkt, apparat eller maskin. Montörer arbetar inom olika industrier och sektorer där det krävs att produkter och... read

Käkkirurg

En käkkirurg, även känd som oralkirurg eller oral och maxillofacial kirurg, är specialiserad på kirurgiska ingrepp i ansiktet, munnen och käkarna. read

Operationssköterska

En operationssköterska, ofta kallad OP-sköterska, har specialiserat sig på att arbeta inom operationssalar och spelar en central roll i kirurgiska team. read

Tandsköterska

En automationstekniker arbetar med design, drift, underhåll och reparation av automatiserade system. Dessa system används för att styra och övervaka maskiner och produktionsprocesser inom olika industrier, såsom tillverkning, livsmedelsproduktion, och energisektorn. read

Redovisningsekonom

Att jobba som redovisningsekonom innebär att ha en viktig roll inom företagets eller organisationens ekonomiförvaltning. read

Automationstekniker

En automationstekniker arbetar med design, drift, underhåll och reparation av automatiserade system. Dessa system används för att styra och övervaka maskiner och produktionsprocesser inom olika industrier, såsom tillverkning, livsmedelsproduktion, och energisektorn. read

Psykolog

En psykolog är en expert inom psykologi, vetenskapen om människans beteende och mentala processer. Psykologer arbetar inom olika områden och kan ha olika specialiteter. Här är några vanliga arbetsuppgifter och områden där psykologer kan verka:... read

Ekonomiassistent

Ekonomiassistent spelar en viktig roll inom ett företags ekonomiavdelning. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på företagets storlek och bransch, men generellt sett innefattar rollen att stödja den finansiella administrationen och processerna inom organisationen. Här är några... read

Drifttekniker

En drifttekniker, även känd som drifttekniker eller driftsingenjör arbetar inom olika industrier och sektorer för att övervaka och underhålla teknisk utrustning, maskiner och system. read