Yrken

Fordonsmontör

En fordonsmontör arbetar med att montera, justera och kvalitetssäkra olika delar på fordon under tillverkningsprocessen. read

Bariatriker

En bariatriker, ofta kallad bariatrisk kirurg, är en läkare som specialiserat sig på kirurgiska ingrepp för att behandla fetma. read

Ortopedingenjör

En ortopedingenjör (i vissa sammanhang kallad ortopedtekniker) är en specialist som designar, tillverkar och anpassar ortopediska hjälpmedel, såsom proteser (ersättningsdelar för amputerade kroppsdelar) och ortoser (stöd och skenor för kroppsdelar). read

Audionom

Audionomens huvuduppgifter är att undersöka, diagnostisera och behandla hörselproblem och balansrubbningar. read

Systemanalytiker

En systemanalytiker spelar en viktig roll i utvecklingsprocessen av informationssystem och tekniska lösningar. read

Fastighetsskötare

En fastighetsskötare ansvarar för den dagliga skötseln och underhållet av fastigheter read

Biomedicinsk analytiker

Biomedicinska analytiker arbetar ofta inom sjukhus, kliniker, forskningslaboratorier eller kommersiella laboratorier. read