Yrken

Fotograf

En fotograf är en person som specialiserar sig på att skapa bilder genom att använda en kamera. Fotografer kan arbeta inom olika områden och ha olika specialiteter beroende på deras intressen och expertis. Här är... read

Spelutvecklare

En spelutvecklare är en person som är involverad i processen att skapa datorspel. Det är en bred term som omfattar olika roller och ansvarsområden beroende på vilket skede av spelutvecklingsprocessen personen är inblandad i. Här... read

Djurskötare

En djurskötare, även kallad djurvårdare, är en person som arbetar med att ta hand om och sköta om djur. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på arbetsplatsen och typen av djur som vårdas. Här är några av... read

Webbutvecklare

En webbutvecklare är en person som designar och skapar webbplatser och webbapplikationer. Webbutvecklare kombinerar olika tekniska färdigheter och programmeringskunskaper för att skapa fungerande och användarvänliga webblösningar. Här är några av de huvudsakliga uppgifterna som en... read

Fastighetsmäklare

En fastighetsmäklare är en professionell inom fastighetsbranschen som specialiserar sig på att underlätta köp och försäljning av fastigheter. Huvuduppgiften för en fastighetsmäklare är att agera som mellanhand mellan säljare och köpare för att säkerställa en... read

Försäkringsmäklare

En försäkringsmäklare är en professionell som agerar som en mellanhand mellan försäkringstagare (kunden) och försäkringsbolag. Mäklaren hjälper kunder att hitta lämpliga försäkringsprodukter och förmedlar affärer mellan försäkringstagare och försäkringsbolag. Här är några av de viktigaste... read

Skogsarbetare

En skogsarbetare, även kallad skogshuggare, är en yrkesperson som är specialiserad på arbete i skogsbruket och skogsindustrin. Deras uppgifter varierar beroende på arbetsplats och skogsbrukets specifika mål. Här är några av de vanliga uppgifterna och... read

Arkivarie

En arkivarie är en yrkesperson som ansvarar för att organisera, bevara och administrera samlingar av arkivmaterial. Dessa material kan vara historiska dokument, fotografier, ljudinspelningar, filmer, digitala filer eller andra typer av arkiv. Här är några... read

Skräddare

En skräddare är en yrkesperson som specialiserar sig på att skapa, anpassa och reparera kläder. Skräddare arbetar med olika typer av material och kan utföra olika uppgifter för att uppfylla kundens behov och önskemål. Här... read

Anläggningsarbetare

Anläggningsarbetare, även kända som anläggningsarbetare eller anläggningsmaskinförare, är yrkespersoner som arbetar med att bygga och underhålla infrastruktur och anläggningar. Deras arbetsuppgifter kan variera beroende på typen av projekt de är involverade i, men nedan är... read